Hyväksymis- ja omistautumisterapia

HOT

HOT

 

 

oireista prosesseihin

Tiesitkö, että mielenterveystutkimuksen suuret linjat ovat muuttumassa? Jäähyväiset häiriöille, sairauksille ja oireille, tulevaisuus on mielen prosessien ymmärtämisessä.

klikkaa
hot lyhytterapia

Lataa ilmainen 20-sivun kirja, joka opastaa  jäsentämään asiakkaan tilanteen, muotoilemaan ongelman uuteen valoon ja saattamaan muutosprosessi käyntiin.

klikkaa

Kolme ilmaista selfhelp-opasta

  • HOT-työkirja elämän haasteisiin, jossa esittelen hyödyllisimpiä hyväksymis- ja omistautumisterapian oivalluksia, taitoja ja harjoituksia
  • Russ Harrisin sarjakuva stressin käsittelyyn: Doing What Matters in Times of Stress suomeksi käännettynä
  • Steven Hayesin kuvitettu teos HOT:in keskeisimpiin oivalluksiin: Act in a Nutshell

+  kirja- YouTube- ja podcast-suosituksia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderni psykoterapia

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) edustaa tuoreinta kognitiivisen käyttäytymisterapian aaltoa. Se on kokonaisvaltainen näkökulma elämään ja ihmismieleen, sekä vankkaan tutkimusnäyttöön perustuva terapiasuuntaus. HOT on yleisesti käytössä niin psykoterapeuttien, psykologien kuin psyykkisten valmentajien keskuudessa.

Humanistinen näkökulma

Hyväksymis- ja omistautumisterapian tarkoituksena on auttaa elämään elinvoimaista, rikasta ja merkityksellistä elämää. HOT-työskentelyssä käytetään usein aikaa sen selkeyttämiseen, mitä pohjimmiltaan haluaa elämältään. Tätä kutsutaan arvojen kirkastamiseksi. Toinen tarkoitus on auttaa käsittelemään epämukavia tunteita, vaikeita ajatuksia ja piinaavia muistoja. Kun päästämme irti kamppailusta, voimme suunnata kurssin kohti arvojen mukaista elämää.

Onnellisuus on vaikeaa

Mitä kauemmin elämme, sitä enemmän kohtaamme vaikeita elämäntilanteita ja kipeitä tunteita. Ahdistus, menetykset, hylkäämiset ja pelot ovat luonnollinen osa elämää.
Ajatus siitä, että meidän tulisi päästä eroon näistä epämukavista tuntemuksista ennen kuin voimme elää täyttä elämää, on tyhjä lupaus. Se aiheuttaa ylimääräistä stressiä ja tyytymättömyyttä.
Monet pitävät mielenterveydenongelmia epänormaaleina tai merkkinä heikkoudesta tai sairaudesta. Elämme uskossa, että muut ovat onnellisempia tai tyytyväisempiä elämään kuin me itse.
Monet asiantuntijat vahvistavat tätä käsitystä tarjoamalla erilaisia nimilappuja, kuten olet masentunut. Nämä nimilaput vahvistavat käsitystä siitä, että meissä on jotain vialla. Se ei pidä paikkaansa.
Jos sinulla on vaikeaa, olet samanlainen kuin muutkin ihmiset. Ihmisen mieli on kehittynyt sellaisella tavalla, että se luonnollisesti aiheuttaa meille vaikeuksia. Me tarvitsemme taitoja elää tämän mielen kanssa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joustava mieli

Hyväksymis- ja omistautumisterapia pyrkii ymmärtämään ihmiselämän monimutkaisuutta tärkeimmistä psykologisista prosesseista käsin. 
Kuvittele, että olisit käyttänyt vuoden kuntosaliharjoitteluun. Olet saanut miellyttäviä tuloksia, mutta jostain syystä samaan aikaan kanssasi aloittanut kaveri on päässyt samoihin tuloksiin vain muutaman kuukauden harjoittelulla. 
Aivan kuten kuntosaliharjoittelussa, myös terapiassa tapahtuu paljon. Tekijät, joilla on erityistä merkitystä terapeuttisen muutoksen kannalta, voidaan tiivistää muutamiin mielen muutosprosesseihin. 
Nämä ovat kuusi joustavan mielen prosessia.
Ne ovat myös taitoja, ja niitä voi kehittää. Samalla tavalla kuin kuntosaliharjoittelu vahvistaa kehon lihaksia, HOT-työskentely vahvistaa joustavaa mieltä.
Joustavan mielen taidot vaikuttavat siihen, ketkä vahvistuvat haastavista elämäntilanteista ja ketkä traumatisoituvat samoista kokemuksista. Ne auttavat kääntämään psykologisen pahoinvoinnin elinvoimaiseen elämää. 
Joustavan mielen taidot auttavat kohtaamaan vaikeimmatkin ajatukset, tunteet, muistot, mielihalut, ja kehon tuntemukset ilman, että ne ottavat valtaa elämästä. Ne auttavat katkaisemaan kielteisen ja ongelmaa vahvistavan käyttäytymistaipumusten ketjun. 
Kun oppii päästämään irti ei-toimivista säännöistä ja minäkäsityksistä, voi nousta pelkojen yläpuolelle ja muuttaa lähestymistapaa itseen ja elämään. 

Kuusi taitoa

Hyväksyntä
Prosessi, jossa harjoitellaan tietoista ja ei-tuomitsevaa suhtautumista sisäisiin ja ulkoisiin kokemuksiin. Tarkoituksena on oppia huomaamaan ja hyväksymään asiat, joihin ei voi vaikuttaa, ja keskittyä siihen, mihin voi vaikuttaa – omaan käyttäytymiseen.
Defuusio
Prosessi, jossa opetellaan huomaamaan ajattelun luonnetta. Ihmiset yleensä katsovat asioita ajatuksista käsin, mutta nyt katsotaan, mitä nämä ajatukset ovat. Tämä auttaa vapautumaan ajatustottumuksista, jotka aiheuttavat kärsimystä.
Läsnäolo
Prosessi, jossa pysähdytään nykyhetkeen ilman analysointia, pohtimista, tuomitsemista tai muuta mielen väliintuloa. Taito olla läsnä auttaa huomaamaan ja kohtaamaan vaikeat sisäiset ja ulkoiset kokemukset.
Tarkkailijaminä
Prosessi, jossa ollaan yhteydessä havainnoivaan puoleen. Se on perspektiivi, josta käsin huomaamme ajatuksia, tunteita ja tekoja hetki hetkeltä. Havainnoiva perspektiivi auttaa olemaan läsnä ja tietoinen omille kokemuksille. Yhteys tarkkailijaminään lisää myös kokemusta siitä, että on yhteydessä muihin ihmisiin.
Arvot
Prosessi, jossa kirkastetaan sitä, mistä välitämme syvällä sisimmissämme. Arvojen kirkastaminen auttaa elämään rikkaampaa ja elinvoimaisempaa elämää. Arvot tarjoavat vaihtoehtoisen motivaation välttämiseen, itsekritiikkiin tai alistumiseen pohjautuvalle tekemiselle.
Sitoutuminen tekoihin
Prosessi, jossa autetaan valitsemaan arvojen mukaisia tekoja. HOT:in perimmäisenä tarkoituksena on rakentaa käyttäytymisen tapoja, jotka edustavat itse valittuja arvoja. Kun arvojen mukaiset teot ja valinnat kohtaavat sisäisiä esteitä, niihin voidaan vaikuttaa muilla joustavan mielen taidoilla. Nämä taidot vahvistavat toisiaan ja johtavat myönteisten valintojen kierteeseen.

Hexaflex kuvaa kuutta joustavan mielen taitoa

 

 
 

Oletko kiinnostunut tutkimuksesta? 

HOT on tällä hetkellä yksi eniten tutkijoiden kiinnostusta herättävä terapiasuuntaus. Se on myös on ainoa terapiamentelmä, jonka pohjalla on vankka tutkimustieto siitä, miksi se toimii.
Tutkimuksia taustateoriasta, vaikuttavista mekanismeista ja joustavan mielen prosesseista on yli kolmetuhatta ja satunnaistettuja kontrolloituja kliinisiä vaikuttavuustutkimuksia yli kolmesataa. 
Joustavan mielen taitojen vahvistaminen ennustaa pitkäaikaisia myönteisiä muutoksia terapiassa. Tämä johtuu siitä, että työskentelyn tarkoituksena ei ole vähentää  oireita, vaan vaikuttaa ongelmien taustalla oleviin mielen prosesseihin. 
Kun taidot vahvistuvat, ne vaikuttavat moniin elämän osa-alueisiin. Ja kun elämä muuttuu, niin oireet muuttuvat samalla.
Miksi HOT vaikuttaa niin laajasti erilaisiin ongelmiin?
HOT on diagnostiikan läpäisevä eli transdiagnostinen lähestymistapa. 
Erityisen vahvaa näyttöä on pakko-oireiden, ahdistuksen, masennuksen ja psykoosin hoidossa.
Joustavan mielen taidot ovat yhteydessä myös esimerkiksi työhyvinvointiin, ihmissuhteiden laatuun, terveysrutiineissa pysymiseen ja urheilusuoriutumiseen.
Joustavan mielen taidoilla on merkitystä kaikilla elämän osa-alueilla. Mihin tahansa ihminen menee, joustava tai ei-niin-joustava mieli kulkee hänen mukanansa. 
 
tutkimukset
lyhyt vs. pitkä terapia
Mitä on KKT?
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google